Czas pracy kierowcy pracującego na własny rachunek

Czas pracy kierowcy pracującego na własny rachunek

Informacyjnie, Kierowca 0 Comment 120

Na wstępie należy powiedzieć bardzo ważną informację, że pracodawcy nie posiadają żadnego obowiązku do tego aby stworzyć harmonogram czasu ewidencji czasy pracy kierowców, którzy wykonują swoją pracę na regułach opartych o umowę cywilnoprawną. Warto zaznaczyć iż będą weryfikować poniższy czas pracy.

Warto o tym wiedzieć, że w przypadku umów cywilnoprawnych(w wielu przypadkach umowy zlecenie)czas pracy wszystkich kierowców należy dysponować a także rozliczać na podstawie właściwiej ustawy o czasie pracy kierowców. To postanowienie nie dotyczy tylko kierowców, który zostali zatrudnieni na podstawę umowę o pracę ale dodatkowo również do:

-osób, które nie zostały zatrudnione przez jednostkę pracy ale w sposób osobisty wykonując przewozy drogowe a tu chodzi o zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych(np. umowa o dzieło lub umowa zlecenie) a także tych wszystkich właścicieli firm(własna działalność gospodarcza)jako samozatrudnienie, którym jednak w swojej dyspozycji nie posiadają firmy transportowej ale tylko świadczą wszystkie usługi kierowania pojazdów dla wszystkich innych przedsiębiorców, prowadzących pojazd mających licencję transportową określoną w zasadach prowadzonej działalności gospodarczej.

-wszystkich przedsiębiorców, którzy osobiście dokonują przewozów drogowych(po za transportem drogowym dotyczy się także kierowców, którzy prowadzą przewóz drogowy na wszystkie swoje potrzeby własne a także inny rodzaj przewozu (bez wyjątku) w odniesieniu do rozporządzenia 561/2006

W tym przypadku tygodniowy średni czas pracy wszystkich wspomnianych przedsiębiorców a także prowadzących pojazd nie może w żadnym względzie przekraczać 48godzin a natomiast czas maksymalny tygodniowy może być wydłużony do 60 godzin, tylko pod warunkiem jeśli w przeciągu czterech miesięcy nie została przekroczona średnia 48godzin na jeden tydzień pracy roboczy.

Wskazany wymiar czasu pracy w dużej mierze związany jest z przedsiębiorcami a także prowadzącymi pojazd bez względu na ilość podmiotów, którzy dysponują swoimi usługami a także bez względu na to czy ta praca wykonywana została w ramach własnej działalności gospodarczej(samozatrudnienie), zlecenia bądź stosunek pracy wykonywany u innych właścicieli firm. Pracodawca w związku z tym jest zobowiązany do odbioru od prowadzących pojazd odpowiednie zaświadczenie o tym iż pozostaję(bądź nie) w zatrudnieniu w innej jednostce pracy(pracodawcy).

Należy dodać, że te informację odnośnie przedsiębiorców a także kierowców muszą zostać spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami z art. 13 ust. 1, art. 21 i art. 27 ust. 4 ustawy o czasie pracy kierowców, mówiące o tym iż przerwy wyznaczone na odpoczynek w odniesieniu do wszystkich liczb godzin pracy(dodatkowo w pracy określonej jako praca nocna).

Warto wymienić iż wszyscy przedsiębiorcy (tzw. samozatrudniający się kierowcy) muszą odpowiednio prowadzić ewidencję czasu pracy tylko dla siebie t. j we własnym zakresie. Wszyscy pozostali prowadzący pojazd, ewidencja czasu pracy przypada na prowadzenie poprzez podmiot, który zatrudnia czyli w tym przypadku pracodawca.

Author

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Search

Back to Top