Kurs na przewóz rzeczy

Kurs na przewóz rzeczy

Kierowca 0 Comment 103

Od 2010 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące kursów doszkalających dla kierowców zainteresowanych uprawnieniami w zakresie przewozu osób lub rzeczy.

Funkcjonujące w języku określenie „kurs na przewóz rzeczy” jest określeniem potocznym. To, jaki kurs czy jakie szkolenie powinien ukończyć zainteresowany doszkalaniem kierowca, zależy od daty uzyskania uprawnień na prawo jazdy kategorii C lub C1 po raz pierwszy.

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacje wstępna obejmuje nowych kandydatów do zawodu. Obejmuje ona zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz egzamin w formie testu kwalifikacyjnego. Część podstawowa obejmuje 195 godzin zajęć teoretycznych, część specjalistyczna zaś: 65 godzin zajęć teoretycznych, 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych w formie jazdy w warunkach specjalnych.

Wymagania, jakie powinien spełnić kierowca, by móc przystąpić do kwalifikacji wstępnej to: ukończone 18 lat dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E lub ukończone 21 lat w przypadku prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii: D1, D1+E, D lub D+E, gdy jest ono wydane po dniu 10 września 2008 r. oraz posiadaczy prawa jazdy kategorii: C1, C1+E, C lub C+E wydanych po dniu 10 września 2009 r.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca również obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz egzamin w formie testów kwalifikacyjnych. Dotyczy kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C po 10 września 2009 r., posiadaczy prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E. Kurs składa się z 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest adresowana do nowych kandydatów do zawodu. Potencjalny kierowca jest zobowiązany uzyskać taką kwalifikację stosownie do typu pojazdu, którym zamierza wykonywać zlecenia przewozu rzeczy. Kwalifikacja wstępna przyspieszona to 97 godzin zajęć teoretycznych w części podstawowej, w części specjalistycznej zaś: 33 godziny teorii, 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym ora 2 godziny zajęć praktycznych polegających na jeździe w warunkach specjalnych.

Aby skorzystać z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, należy ukończyć 21 lat dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E lub ukończyć 23 lata dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii: D1, D1+E, D lub D+E, gdy jest ono wydane po dniu 10 września 2008 r. oraz posiadaczy prawa jazdy kategorii: C1, C1+E, C lub C+E wydanych po dniu 10 września 2009 r.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca dedykowana jest dla posiadaczy prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E. W skład kursu wchodzi 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych, z czego 2,5 godziny realizowane jest na placu manewrowym, a 2,5 godziny w ruchu drogowym.

Szkolenia okresowe

Kierowca ma możliwość skorzystania również z kursu okresowego lub cyklu zajęć. To 35 godzin zajęć szkolenia okresowego realizowanego dla prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1, D1+E, z czego 30 godzin realizowanych jest w formie zajęć teoretycznych, a 5 praktycznych.

Kierowca realizujący przewóz drogowy ma obowiązek odbycia pierwszego szkolenia do konkretnego dnia, określonego ustawą Prawo o ruchu drogowym, w zależności od daty uzyskania uprawnień. Po ukończeniu szkolenia kierowca musi także wykonać niezbędne badania lekarskie oraz psychologiczne przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy.

Author

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Search

Back to Top